FILM- OCH TV-PRODUKTION SA16B

Ämnesplan och betygskriterier

Kursplanering 

Introduktionen av kursen har i stort skett inom kursen medieproduktion. Nu följer nya steg i dramaturgiskt berättande, teknikövningar samt senare i kursen att jobba med journalistiska reportage. En tv-produktion i form av ett lokalt nyhetsmagasin kommer att genomföras under våren.