FILM & TV-PRODUKTION 1 SA14b

Ämnesplan och betygskriterier

Kursplanering

Introduktionen av kursen har handlat om genom tre kortare övningar bekanta sig med verktyg samt att komma igenom en fullständig produktionsprocess.

Övningarna har varit:
  • Ordspråket, filmövning
  • Kamerahantering
  • Tennisboll, redigerad i Premiere Pro
Efterföljande uppgifter har varit och är:
  • Dramaturgi
  • Kortfilm
  • Reportage (tillsammans med kursen ”Journalistik, reklam och information”)
  • Tv-produktion

En torsdag i mars: Heldag med uppgift att producera ett nyhetsreportage.

Som avslutning på kursen kommer en valfri produktion. Kan exempelvis vara dokumentär, musikvideo eller kortfilm.