MEDIEPRODUKTION 1 SA15

Ämnesplan och betygskriterier

Elevsajter framställda i WordPress

Kursen har startat med att ge grundläggande erfarenhet med förekommande produktionsverktyg, teknik och programvaror.

De första uppgifterna har handlat om fotografering såväl i naturligt ljus som i studio med ljussättning. Systemkamera, ljus samt Adobe Photoshop har varit verktygen. Vidare har en grafisk produktion påbörjats som utförs i Adobe Illustrator.

En kortare ljudproduktion med Garageband samt eventuellt ljudinspelning med Zoom H2n.

En grafisk produktion, fruktreklam.

Reklamfilm

Nu under vårvintern jobbar eleverna med egna webbsidor i WordPress. Kommer att följas av ett större arbete med en reklamkampanj där producerat material samlas på gruppernas kommande webbplatser.

Ett par fotoprojekt är nu slutdelen av kursen. Första projektet handlar om att jobba med former, linjer och mönster i kompositionen av bilderna. De utvalda och bearbetade bilderna kommer att publiceras på elevernas egna webbsidor.